john101
Cờ nhanh: 1589 W5905D207L5649
Cờ chậm: 1454 W0D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TiTa (1646) john101 (1603) 38F
2 lose john101 (1618) TiTa (1631) 37F
3 win john101 (1606) Rambo1 (1477) 10F
4 win vipvip649 (1591) john101 (1590) 42F
5 lose john101 (1606) vipvip649 (1575) 33F
6 win panna8nguyen (1540) john101 (1592) 34F
7 win john101 (1577) panna8nguyen (1555) 32F
8 lose john101 (1593) scottiedds (1564) 34F
9 win john101 (1578) pc2knet (1565) 34F
10 win john101 (1562) pc2knet (1581) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by john101, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames