jiajia0215
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1800 W6990D1197L7957)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tienlen08 (1951) jiajia0215 (1824) 62S
2 lose jiajia0215 (1851) tienlen08 (1924) 34S
3 win jiajia0215 (1813) ongkien (1923) 62S
4 win cau2 (2076) jiajia0215 (1764) 13S
5 lose jiajia0215 (1780) cau2 (2060) 27S
6 lose cau2 (2043) jiajia0215 (1797) 29S
7 lose jiajia0215 (1816) cau2 (2024) 41S
8 lose cau2 (2002) jiajia0215 (1838) 29S
9 lose jiajia0215 (1863) cau2 (1977) 35S
10 lose cau2 (1949) jiajia0215 (1891) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by jiajia0215, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames