jackhung2314
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1558 W434D64L449)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose xuanlan (1557) jackhung2314 (1574) 43S
2 lose jackhung2314 (1586) balasa (1698) 30S
3 lose jackhung2314 (1601) minhhoangnet (1632) 25S
4 lose xuanlan (1570) jackhung2314 (1618) 53S
5 win jackhung2314 (1604) quyet12345 (1539) 22S
6 draw bingo (1575) jackhung2314 (1604) 60S
7 lose jackhung2314 (1620) saomai_japan (1616) 25S
8 win saomai_japan (1632) jackhung2314 (1604) 43S
9 win Mon2017 (1631) jackhung2314 (1587) 20S
10 win jackhung2314 (1575) Kbljbl (1461) 88S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by jackhung2314, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames