jack_sparrow
Cờ nhanh: 1474 W8D0L11
Cờ chậm: 1805 W1313D223L1224)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cothe52 (1789) jack_sparrow (1790) 42S
2 win jack_sparrow (1776) TienToLaoNha (1721) 40S
3 win TienToLaoNha (1736) jack_sparrow (1761) 50S
4 win TamFreedom (1744) jack_sparrow (1746) 36S
5 win nth07 (1650) jack_sparrow (1733) 32S
6 lose island777 (1645) jack_sparrow (1752) 25S
7 lose jack_sparrow (1771) Nguyenleanh (1671) 13S
8 lose tuong2109 (1925) jack_sparrow (1782) 68S
9 win Ngoc12091965 (1701) jack_sparrow (1769) 32S
10 win jack_sparrow (1758) Htv (1594) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by jack_sparrow, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames