hvnguyen
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1441 W7233D621L8300)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hvnguyen (1423) Emdibui (1489) 58S
2 win Emdibui (1508) hvnguyen (1404) 45S
3 lose hvnguyen (1419) xoxoxoxoxoxo (1440) 38S
4 lose hvnguyen (1435) xoxoxoxoxoxo (1424) 11S
5 lose vythanh (1442) hvnguyen (1451) 52S
6 lose hvnguyen (1468) vythanh (1425) 29S
7 win hvnguyen (1452) songbich1960 (1475) 28S
8 win Tam_usa (1449) hvnguyen (1436) 71S
9 lose hvnguyen (1452) Tam_usa (1433) 76S
10 draw TuanTo (1431) hvnguyen (1452) 80S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hvnguyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames