hungduc
Cờ nhanh: 1639 W722D24L659
Cờ chậm: 2044 W84D7L43)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose baosang (1530) hungduc (1658) 62F
2 lose hungduc (1678) baosang (1510) 27F
3 win hungduc (1667) thaivu (1526) 34F
4 win thaivu (1538) hungduc (1655) 27F
5 win hungduc (1641) hip_hop (1589) 19F
6 win hip_hop (1604) hungduc (1626) 14F
7 draw hungduc (1625) bachchien (1658) 72F
8 lose bachchien (1643) hungduc (1640) 38F
9 lose taothao2412 (1656) hungduc (1656) 34F
10 lose hungduc (1672) taothao2412 (1640) 44F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hungduc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames