TAK1980
Cờ nhanh: 1596 W1277D49L1286
Cờ chậm: 1489 W65D13L74)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TAK1980 (1577) KeNhaNgheo (1676) 53F
2 win TAK1980 (1559) dttshop808 (1629) 28F
3 win satha (1515) TAK1980 (1544) 120F
4 lose TAK1980 (1575) thuaai (1589) 51F
5 lose thuaai (1554) TAK1980 (1610) 43F
6 win TAK1980 (1594) Suredie (1602) 48F
7 win xyxyxyy (1536) TAK1980 (1580) 61F
8 lose TAK1980 (1590) buonluon (1792) 60F
9 lose buonluon (1782) TAK1980 (1600) 62F
10 lose Loongtoong (1599) TAK1980 (1616) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TAK1980, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames