hoangle123
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1785 W944D126L843)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hoangle123 (1774) NguyenT51 (1628) 35S
2 win hoangle123 (1758) Thuanphu1954 (1775) 58S
3 lose Thuanphu1954 (1759) hoangle123 (1774) 49S
4 lose AAhUi (1756) hoangle123 (1809) 42S
5 lose Cangvu (1842) hoangle123 (1824) 43S
6 win hoangle123 (1805) hai2010 (1935) 25S
7 win hieppx (1611) hoangle123 (1795) 26S
8 draw wobwin (1780) hoangle123 (1795) 43S
9 win hoangle123 (1779) wobwin (1796) 31S
10 win kimngan008 (1767) hoangle123 (1763) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoangle123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames