hoanghuan12
Cờ nhanh: 1434 W103D2L146
Cờ chậm: 1492 W12689D833L13069)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Vo_chieu (1423) hoanghuan12 (1510) 44S
2 win hoanghuan12 (1496) Vo_chieu (1437) 47S
3 win D12 (1383) hoanghuan12 (1484) 32S
4 win hoanghuan12 (1471) D12 (1396) 22S
5 win hoanghuan12 (1454) yungz (1493) 58S
6 win yungz (1511) hoanghuan12 (1436) 52S
7 lose Tam_usa (1559) hoanghuan12 (1448) 29S
8 lose hoanghuan12 (1461) Tam_usa (1546) 49S
9 lose hoanghuan12 (1476) Hito (1493) 27S
10 lose hanhkrthanh (1476) hoanghuan12 (1492) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoanghuan12, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames