hiepphat2020
Cờ nhanh: 1947 W149D8L106
Cờ chậm: 2269 W1004D237L816)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hiepphat2020 (2243) khanhduy123 (2154) 25S
2 win hiepphat2020 (2214) khiemli (2177) 24S
3 lose hiepphat2020 (2254) khiemli (2106) 24S
4 draw baodaklak (2157) hiepphat2020 (2260) 20S
5 lose hiepphat2020 (2291) LyThuongKiet (2301) 59S
6 win vitinhcuong (2447) hiepphat2020 (2248) 41S
7 draw vitinhcuong (2459) hiepphat2020 (2236) 23S
8 win hiepphat2020 (2203) Ngotatto (2229) 37S
9 draw TuongGM (2302) hiepphat2020 (2197) 50S
10 lose vitinhcuong (2396) hiepphat2020 (2218) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hiepphat2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames