heocon_1973
Cờ nhanh: 1737 W209D11L177
Cờ chậm: 1791 W542D53L472)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win quocan2017 (1591) heocon_1973 (1726) 38F
2 lose mikco (1698) heocon_1973 (1743) 63F
3 lose heocon_1973 (1759) Thoj (1736) 57F
4 win vo_thuong84 (1745) heocon_1973 (1743) 18F
5 lose heocon_1973 (1759) vo_thuong84 (1729) 22F
6 lose heocon_1973 (1775) nguoixala (1754) 23F
7 win haminh (1522) heocon_1973 (1767) 48F
8 win convit (1845) heocon_1973 (1749) 55F
9 lose heocon_1973 (1763) Uyenmeco (1825) 66F
10 lose Uyenmeco (1810) heocon_1973 (1778) 59F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by heocon_1973, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames