henryhootp
Cờ nhanh: 1711 W18760D1163L17633
Cờ chậm: 1533 W3D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hungtran58 (1681) henryhootp (1696) 55F
2 draw taybo (1493) henryhootp (1702) 62F
3 win henryhootp (1692) taybo (1503) 39F
4 lose henryhootp (1709) quanganhhn (1665) 69F
5 win henryhootp (1696) nb_universal (1614) 25F
6 lose nb_universal (1595) henryhootp (1715) 30F
7 lose xephaoma (1579) henryhootp (1735) 82F
8 lose henryhootp (1756) xephaoma (1558) 39F
9 win nobita107 (1740) henryhootp (1740) 30F
10 win henryhootp (1724) nobita107 (1756) 44F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by henryhootp, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames