hamchoi_2020
Cờ nhanh: 1401 W1498D79L2082
Cờ chậm: 1423 W136D10L150)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win casymailoan (1351) hamchoi_2020 (1387) 24F
2 win hamchoi_2020 (1372) casymailoan (1366) 18F
3 lose softgame (1485) hamchoi_2020 (1384) 25F
4 lose hamchoi_2020 (1400) haitmh (1378) 27F
5 win easy1 (1404) hamchoi_2020 (1384) 17F
6 win hamchoi_2020 (1367) easy1 (1421) 18F
7 lose no9 (1406) hamchoi_2020 (1382) 21F
8 win hamchoi_2020 (1367) MsBean (1353) 1F
9 lose hamchoi_2020 (1379) gia_trung (1479) 44F
10 lose hamchoi_2020 (1392) gia_trung (1466) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hamchoi_2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames