goodmorning
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1693 W7008D967L9053)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win goodmorning (1680) aiquoc_lk (1608) 33S
2 win aiquoc_lk (1622) goodmorning (1666) 105S
3 lose goodmorning (1686) nhannv (1538) 5S
4 win goodmorning (1675) hoangthana (1529) 20S
5 win nhadatsaohoa (1579) goodmorning (1662) 33S
6 lose abccotuong6z (1681) goodmorning (1677) 86S
7 win abccotuong6z (1711) goodmorning (1660) 38S
8 win goodmorning (1646) Satthu_7717 (1597) 17S
9 win Satthu_7717 (1612) goodmorning (1631) 44S
10 lose goodmorning (1646) Hoangviet69 (1662) 67S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by goodmorning, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames