geza18
Cờ nhanh: 1928 W874D55L754
Cờ chậm: 2045 W4911D826L4125)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hmc0052 (2052) geza18 (2029) 27S
2 win geza18 (2011) Bachvothuong (2103) 26S
3 win geza18 (1999) cmlee (1888) 84S
4 win geza18 (1986) cmlee (1901) 44S
5 win hoangcafe (1761) geza18 (1977) 16S
6 lose caubai123 (2031) geza18 (1991) 39S
7 win davidjchen (2060) geza18 (1973) 21S
8 lose geza18 (1991) caton (1901) 22S
9 win caton (1915) geza18 (1977) 38S
10 win dinh2005 (1932) geza18 (1912) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by geza18, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames