geza18
Cờ nhanh: 1870 W986D60L858
Cờ chậm: 2148 W5877D1003L4920)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose geza18 (2162) zcj (2206) 59S
2 draw zcj (2207) geza18 (2161) 59S
3 lose geza18 (2179) mjukilo (2105) 76S
4 win mjukilo (2119) geza18 (2165) 42S
5 lose BenLuengB (2088) geza18 (2183) 24S
6 lose geza18 (2203) BenLuengB (2068) 21S
7 win tranduc12345 (2010) geza18 (2193) 27S
8 win geza18 (2182) tranduc12345 (2021) 30S
9 win Pky76 (2003) geza18 (2172) 56S
10 win Pky76 (2014) geza18 (2161) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by geza18, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames