genodecino
Cờ nhanh: 1480 W1805D11L3198
Cờ chậm: 1432 W33D4L51)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Setorich (1477) genodecino (1496) 37F
2 win Setorich (1493) genodecino (1480) 51F
3 win genodecino (1464) hohohonoen (1464) 47F
4 lose hohohonoen (1447) genodecino (1481) 16F
5 lose omnhucaytam (1474) genodecino (1497) 49F
6 win genodecino (1481) omnhucaytam (1490) 25F
7 win genodecino (1465) sgdude (1497) 22F
8 win genodecino (1449) angel1977 (1455) 26F
9 win genodecino (1433) HOAIBAC (1455) 44F
10 win tai12345678 (1443) genodecino (1417) 35F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by genodecino, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames