funplay
Cờ nhanh: 1400 W14D0L24
Cờ chậm: 1685 W20419D2977L21219)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose funplay (1702) WingHo (1653) 31S
2 win funplay (1686) Quyngyen (1694) 19S
3 lose funplay (1704) Khanhc12 (1620) 41S
4 win funplay (1687) xuantuyenpq (1745) 28S
5 win funplay (1672) wsws1 (1662) 44S
6 win funplay (1656) anqualda (1680) 26S
7 win funplay (1641) toyota2000 (1629) 37S
8 lose funplay (1656) QuyPham8 (1680) 47S
9 lose funplay (1672) QuyPham8 (1664) 36S
10 lose funplay (1688) Misslynnei (1677) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by funplay, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames