emtapchoi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1610 W860D51L765)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win emtapchoi (1593) HoaThan01 (1651) 26S
2 win HoaThan01 (1669) emtapchoi (1575) 42S
3 win emtapchoi (1561) dfgh (1502) 66S
4 lose aiquoc_lk (1631) emtapchoi (1575) 39S
5 lose emtapchoi (1590) aiquoc_lk (1616) 15S
6 win emtapchoi (1578) khungtroimoi (1450) 38S
7 lose khungtroimoi (1430) emtapchoi (1598) 27S
8 lose emtapchoi (1614) kt159 (1600) 19S
9 lose choiluan (1630) emtapchoi (1629) 26S
10 lose choiluan (1613) emtapchoi (1646) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by emtapchoi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames