edmontan2000
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1622 W741D62L702)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chessjmo (1527) edmontan2000 (1609) 18S
2 win LyNgoc (1650) edmontan2000 (1592) 12S
3 win bee02 (1541) edmontan2000 (1578) 16S
4 win oanhtoanthua (1539) edmontan2000 (1563) 45S
5 win quangtho (1572) edmontan2000 (1547) 69S
6 win nuida (1491) edmontan2000 (1533) 14S
7 win edmontan2000 (1518) nuida (1506) 26S
8 lose wmax1233 (1519) edmontan2000 (1534) 39S
9 win nambinh (1543) edmontan2000 (1518) 45S
10 win GUNMETAL45 (1479) edmontan2000 (1503) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by edmontan2000, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames