duythanhbn99
Cờ nhanh: 2148 W3220D215L2822
Cờ chậm: 1502 W3D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose mt73 (1944) duythanhbn99 (2170) 28F
2 lose duythanhbn99 (2189) gdbs (2089) 31F
3 win weakgame (2009) duythanhbn99 (2179) 43F
4 lose duythanhbn99 (2201) weakgame (1987) 23F
5 win weidongc (2053) duythanhbn99 (2190) 31F
6 win duythanhbn99 (2178) weidongc (2065) 27F
7 lose Yeeeeeeeeeee (2133) duythanhbn99 (2195) 25F
8 win duythanhbn99 (2179) hanxuyen (2199) 32F
9 lose duythanhbn99 (2191) phidao7 (2299) 30F
10 win duythanhbn99 (2177) Qvloan (2115) 38F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by duythanhbn99, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames