duongxuaemdi
Cờ nhanh: 1786 W874D20L888
Cờ chậm: 2097 W368D39L260)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win mango (1697) duongxuaemdi (1773) 21F
2 win mango (1711) duongxuaemdi (1759) 18F
3 lose Attrage_2020 (1804) duongxuaemdi (1774) 38F
4 lose holuongnie (2090) duongxuaemdi (2113) 26S
5 win holuongnie (2106) duongxuaemdi (2097) 25S
6 lose VanNguyen (2047) duongxuaemdi (2115) 9S
7 win duongxuaemdi (2101) kiemhiep (2049) 87S
8 lose nnk (1839) duongxuaemdi (1788) 17F
9 win levantri (1730) duongxuaemdi (1774) 42F
10 lose hiennhan_75 (1999) duongxuaemdi (2120) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by duongxuaemdi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames