dreamcaster
Cờ nhanh: 1400 W396D1L707
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dreamcaster (1352) darang11 (1396) 22F
2 lose dreamcaster (1367) hobokiller (1376) 13F
3 lose dreamcaster (1378) banco (1528) 39F
4 lose dreamcaster (1362) genodecino (1404) 7F
5 lose dreamcaster (1375) easy1 (1462) 29F
6 lose dreamcaster (1392) lngo510 (1329) 43F
7 win dreamcaster (1376) lngo510 (1376) 31F
8 win dreamcaster (1354) ia_bupbup (1561) 1F
9 lose Hocon (1396) dreamcaster (1369) 14F
10 lose dreamcaster (1384) arno (1405) 20F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dreamcaster, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames