dragon2
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1926 W13780D3073L13646)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win dragon2 (1907) Cadic2002 (2024) 42S
2 lose dragon2 (1920) Cadic2002 (2011) 17S
3 win tomlu (1769) dragon2 (1909) 37S
4 win dragon2 (1897) tomlu (1781) 58S
5 win dragon2 (1878) KAFU (1982) 30S
6 draw SonnyVu (1837) dragon2 (1879) 57S
7 draw dragon2 (1878) Jayden15 (1925) 42S
8 win M16 (1802) dragon2 (1864) 24S
9 win dragon2 (1849) M16 (1817) 46S
10 win dragon2 (1835) kathien (1773) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dragon2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames