dragon2
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1809 W12619D2731L12518)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Giaitrithoi (1793) dragon2 (1825) 38S
2 win codai1 (1750) dragon2 (1811) 38S
3 lose dragon2 (1826) canh_ty_2020 (1846) 38S
4 win canh_ty_2020 (1863) dragon2 (1809) 17S
5 lose dragon2 (1827) buibinh (1750) 22S
6 lose buibinh (1731) dragon2 (1846) 32S
7 win dragon2 (1833) nsca (1754) 18S
8 win dragon2 (1816) vantiem (1862) 30S
9 lose dragon2 (1831) vantiem (1847) 21S
10 lose dragon2 (1849) huysteven (1783) 54S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dragon2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames