dnlan060708
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1834 W1558D91L1595)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ThatBai (1884) dnlan060708 (1848) 21S
2 lose dnlan060708 (1865) thangchanvit (1826) 17S
3 win dnlan060708 (1849) hieugia123 (1861) 38S
4 win dnlan060708 (1830) HungNT (1940) 33S
5 lose dnlan060708 (1846) francisco (1822) 50S
6 lose dnlan060708 (1861) lyminh1988 (1892) 30S
7 lose dnlan060708 (1877) aldric (1875) 29S
8 win dnlan060708 (1863) quachgia2 (1826) 20S
9 lose cttruong (1876) dnlan060708 (1896) 30S
10 win dnlan060708 (1880) cttruong (1892) 65S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dnlan060708, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames