delta21
Cờ nhanh: 1977 W450D47L420
Cờ chậm: 2287 W364D120L312)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Caphe_amazon (2269) delta21 (2255) 81S
2 lose delta21 (2280) gietcongno (2386) 28S
3 draw firefox_____ (2226) delta21 (2283) 44S
4 win delta21 (2250) chehungkts (2272) 43S
5 win HoangLeDuc (2206) delta21 (2219) 37S
6 lose delta21 (2244) DeTam_VNCH (2355) 65S
7 lose quynguyen (2624) delta21 (2256) 51S
8 lose CoolxqPlayer (2376) delta21 (2282) 54S
9 win conthuongme (2085) delta21 (2272) 80S
10 lose vastungho (2230) delta21 (2289) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by delta21, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames