dampizza
Cờ nhanh: 1452 W2669D22L2928
Cờ chậm: 1826 W2083D83L1778)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win danyha (1405) dampizza (1437) 25F
2 win dampizza (1422) danyha (1420) 30F
3 win chingon (1474) dampizza (1404) 36F
4 lose dampizza (1421) TUANTH (1386) 47F
5 win dampizza (1406) TUANTH (1401) 25F
6 lose dampizza (1421) beaty (1432) 33F
7 lose beaty (1416) dampizza (1437) 30F
8 lose loctran (1532) dampizza (1450) 34F
9 win dampizza (1434) kytuongcolen (1435) 29F
10 lose kytuongcolen (1418) dampizza (1451) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dampizza, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames