cuunon
Cờ nhanh: 1558 W415D15L409
Cờ chậm: 1505 W4932D685L4546)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose bikich (1477) cuunon (1522) 48S
2 win cuunon (1507) phan_hao (1492) 40S
3 lose cuunon (1524) phan_hao (1475) 35S
4 lose cuunon (1542) luatle (1464) 23S
5 lose thanhdao (1546) cuunon (1558) 87S
6 lose NghiaBRVT (1578) cuunon (1573) 39S
7 lose cuunon (1589) NghiaBRVT (1562) 34S
8 draw cuunon (1589) allo_co123 (1612) 97S
9 lose cuunon (1608) vanvietsd12 (1501) 27S
10 win cuunon (1593) minhfic2 (1574) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cuunon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames