ct123
Cờ nhanh: 1781 W3481D246L2840
Cờ chậm: 1997 W162D41L87)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Lao_tieuphu (1722) ct123 (1782) 101F
2 win ct123 (1766) NguyenDai (1778) 33F
3 lose NguyenDai (1762) ct123 (1782) 34F
4 lose michaeltfl (1750) ct123 (1799) 43F
5 win ct123 (1789) fats (1615) 37F
6 lose fats (1593) ct123 (1811) 62F
7 lose batuong (1768) ct123 (1828) 30F
8 win hbx (1665) ct123 (1817) 45F
9 win tuaneuro (1639) ct123 (1806) 26F
10 win ct123 (1791) COVID___19 (1761) 35F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ct123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames