covuichoi
Cờ nhanh: 1935 W790D155L1026
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win covuichoi (1923) cafesaomai (1819) 36F
2 lose Ha2006 (2070) covuichoi (1947) 23F
3 lose derossi9 (1915) covuichoi (1964) 44F
4 lose covuichoi (1982) derossi9 (1897) 31F
5 lose hongkong1997 (2072) covuichoi (2010) 41F
6 lose natural2017 (1866) covuichoi (2053) 19F
7 lose covuichoi (2072) ME_CUNG (2289) 23F
8 win hongkong1997 (2182) covuichoi (2032) 71F
9 lose covuichoi (2066) pikachu150 (2033) 37F
10 win covuichoi (2032) vitcoi (2067) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by covuichoi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames