cotuongvh1
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1508 W2349D275L2996)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cotuongvh1 (1492) Vothuong (1495) 1S
2 win cotuongvh1 (1477) kingTom (1445) 59S
3 win cotuongvh1 (1461) Hoc7 (1464) 52S
4 win cotuongvh1 (1443) huulynguyen9 (1531) 31S
5 win cotuongvh1 (1427) ngoccham (1444) 47S
6 win Huyhung831 (1450) cotuongvh1 (1410) 22S
7 win cotuongvh1 (1392) Huyhung831 (1468) 24S
8 draw cotuongvh1 (1392) tklam3 (1409) 84S
9 lose dungngo (1406) cotuongvh1 (1408) 31S
10 lose cotuongvh1 (1425) dungngo (1389) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cotuongvh1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames