GotoHell
Cờ nhanh: 1410 W222D1L376
Cờ chậm: 1401 W1759D10L2303)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hoacwc (1407) GotoHell (1417) 2S
2 win GotoHell (1401) hoacwc (1423) 33S
3 lose GotoHell (1421) AAhUi (1608) 1S
4 lose ausviet (1424) GotoHell (1437) 1S
5 win GotoHell (1418) weiwei (1531) 34S
6 lose weiwei (1518) GotoHell (1431) 43S
7 lose sgnromantic (1453) GotoHell (1446) 23S
8 win khoailang999 (1390) GotoHell (1432) 19S
9 lose covui99 (1421) GotoHell (1448) 2S
10 win GotoHell (1432) Thuongh (1448) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by GotoHell, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames