conmeohoang
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1715 W5900D1666L5460)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kar (1580) conmeohoang (1703) 16S
2 draw conmeohoang (1703) raymondhi (1675) 129S
3 lose conmeohoang (1719) steveharvey (1715) 32S
4 win conmeohoang (1704) CrazyPlayer (1676) 74S
5 win conmeohoang (1693) AndyDuyTran (1546) 34S
6 win SonD3203 (1614) conmeohoang (1680) 34S
7 lose conmeohoang (1695) emdeghet (1709) 45S
8 lose emdeghet (1693) conmeohoang (1711) 42S
9 lose atjoan (1763) conmeohoang (1725) 20S
10 win conmeohoang (1709) Ong_Nam (1740) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by conmeohoang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames