conmeohoang
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1769 W5670D1593L5249)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win radish2 (1780) conmeohoang (1753) 44S
2 win liberty2015 (1684) conmeohoang (1739) 46S
3 win conmeohoang (1724) liberty2015 (1699) 30S
4 lose Mastermanx (1681) conmeohoang (1741) 2S
5 lose conmeohoang (1759) Mastermanx (1663) 28S
6 win conmeohoang (1746) h0650 (1656) 45S
7 win conmeohoang (1732) h0650 (1670) 35S
8 draw conmeohoang (1732) lee1000 (1758) 140S
9 draw conmeohoang (1730) wenzhong (1824) 129S
10 draw popo (1640) conmeohoang (1732) 60S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by conmeohoang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames