cocongtu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1508 W514D56L941)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ngocaly (1584) cocongtu (1522) 14S
2 win Hungdo (1619) cocongtu (1503) 28S
3 lose mimimomo (1532) cocongtu (1518) 17S
4 win cocongtu (1499) justzich (1600) 23S
5 win cocongtu (1456) AAhUi (1645) 38S
6 lose hsu23707 (1595) cocongtu (1468) 27S
7 lose cocongtu (1482) yathung (1539) 95S
8 lose yathung (1524) cocongtu (1497) 18S
9 lose bijo269 (1751) cocongtu (1505) 23S
10 win kong12345 (1611) cocongtu (1486) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cocongtu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames