clive
Cờ nhanh: 1439 W50D2L74
Cờ chậm: 1506 W2783D231L2802)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose clive (1517) kksui (1654) 33S
2 lose kksui (1642) clive (1529) 26S
3 win Khanh_Tran (1645) clive (1509) 25S
4 lose clive (1521) katasa (1647) 35S
5 lose katasa (1635) clive (1533) 50S
6 win clive (1518) messi2010 (1497) 54S
7 win clive (1502) messi2010 (1513) 54S
8 win Nobita_Xuka (1589) clive (1483) 47S
9 lose choico_ (1575) clive (1496) 27S
10 lose clive (1512) gao1 (1498) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by clive, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames