chuotdong
Cờ nhanh: 1755 W99D8L77
Cờ chậm: 1756 W211D22L167)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win trancan (1606) chuotdong (1745) 35S
2 win luongvannhu (1507) chuotdong (1736) 96S
3 win chuotdong (1727) Bavannguyen (1490) 42S
4 lose PHANXIPAN (1770) chuotdong (1742) 42S
5 win v2017 (1572) chuotdong (1731) 34S
6 lose datcia (1746) chuotdong (1747) 23S
7 lose jtam19 (1771) chuotdong (1779) 10S
8 lose Sat_Thu2021 (1777) chuotdong (1795) 16S
9 lose phuong69800 (1747) chuotdong (1813) 72S
10 win chuotdong (1803) cancau (1615) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chuotdong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames