choithido
Cờ nhanh: 1601 W64D3L57
Cờ chậm: 1393 W2359D181L2762)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose choithido (1378) yungz (1432) 35S
2 lose yungz (1417) choithido (1393) 41S
3 lose haipham1234 (1402) choithido (1409) 32S
4 lose choithido (1426) haipham1234 (1385) 15S
5 lose hnguyen116 (1389) choithido (1443) 18S
6 win choithido (1428) hnguyen116 (1404) 23S
7 lose pham_kien1 (1421) choithido (1444) 47S
8 lose choithido (1461) pham_kien1 (1404) 35S
9 lose choithido (1471) jaidon (1661) 24S
10 win HuyenMongVan (1438) choithido (1456) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by choithido, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames