chimpunzee
Cờ nhanh: 2083 W29D0L0
Cờ chậm: 2509 W54D1L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win quanken (2084) chimpunzee (2499) 52S
2 win doan_thuan (2022) chimpunzee (2490) 21S
3 win doan_thuan (2031) chimpunzee (2481) 19S
4 win quanken (2066) chimpunzee (2470) 28S
5 win audiq9 (1880) chimpunzee (2464) 21S
6 win HOADA_KIEM_ (2333) chimpunzee (2439) 48S
7 draw HOADA_KIEM_ (2326) chimpunzee (2446) 54S
8 win chimpunzee (2428) tambatcuu (2194) 10S
9 win tambatcuu (2214) chimpunzee (2408) 40S
10 lose Xuangachoi3 (2076) chimpunzee (2460) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chimpunzee, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames