soitrang
Cờ nhanh: 1501 W1D0L1
Cờ chậm: 2073 W2498D309L2508)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win soitrang (2059) dilen (1998) 31S
2 draw Chess (2132) soitrang (2057) 43S
3 win soitrang (2023) vuluonghau (2067) 25S
4 win soitrang (1994) toixinthua (1959) 45S
5 win BivhhA72 (1998) soitrang (1960) 16S
6 lose phanchess (2131) soitrang (1983) 20S
7 lose Haiso (1912) soitrang (2001) 45S
8 win Mailinhap (1925) soitrang (1987) 24S
9 win binladen123 (1977) soitrang (1971) 58S
10 lose phandung (2000) soitrang (1986) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by soitrang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames