chimgia
Cờ nhanh: 1484 W0D0L1
Cờ chậm: 1531 W10316D488L10744)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose softvoice722 (1487) chimgia (1548) 35S
2 win chimgia (1534) softvoice722 (1501) 19S
3 win Johnlike (1474) chimgia (1520) 47S
4 lose chimgia (1538) Johnlike (1456) 20S
5 win chimgia (1524) traiduatay (1467) 34S
6 win bonbopho (1478) chimgia (1509) 30S
7 lose chimgia (1526) nkquan (1468) 31S
8 win nkquan (1483) chimgia (1511) 13S
9 win chimgia (1490) saty (1694) 12S
10 lose saty (1684) chimgia (1500) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chimgia, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames