chimgia
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1525 W8329D390L8578)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ngong (1720) chimgia (1535) 39S
2 draw thu_cao (1699) chimgia (1530) 80S
3 lose TrendLeD (1506) chimgia (1547) 23S
4 draw banovn1 (1372) chimgia (1552) 70S
5 win chimgia (1541) banovn1 (1383) 43S
6 win anxuan1 (1467) chimgia (1527) 36S
7 win chimgia (1515) SenLe (1406) 23S
8 win chimgia (1502) SenLe (1419) 17S
9 win chimgia (1484) badon (1578) 23S
10 win badon (1598) chimgia (1464) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chimgia, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames