chauphuong
Cờ nhanh: 1964 W416D21L395
Cờ chậm: 2046 W117D6L75)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chauphuong (1945) danmientay (2068) 23F
2 lose danmientay (2056) chauphuong (1957) 19F
3 lose chauphuong (1969) caothang (2327) 48F
4 win Jer9376 (1844) chauphuong (1957) 58F
5 lose chauphuong (1977) Jer9376 (1824) 46F
6 lose chauphuong (1996) Wise99999 (1881) 34F
7 win tuanvinh27 (2020) chauphuong (1979) 36F
8 win fats (1761) chauphuong (1970) 29F
9 win chauphuong (1960) fats (1771) 36F
10 win chauphuong (1946) bg80 (1903) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chauphuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames