caubai123
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1857 W5959D1175L5367)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win jetcar (1748) caubai123 (1844) 50S
2 lose caubai123 (1856) Martinhuynh (1965) 16S
3 lose Martinhuynh (1952) caubai123 (1869) 29S
4 win caubai123 (1854) etham (1828) 68S
5 win caubai123 (1838) SoLongCoCo (1860) 44S
6 draw caubai123 (1838) SongNhue (1819) 48S
7 lose caubai123 (1853) ThoBach (1875) 31S
8 lose tinhlam (1844) caubai123 (1869) 13S
9 win caubai123 (1853) tinhlam (1860) 21S
10 lose caubai123 (1872) Game_To_Game (1758) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by caubai123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames