caloccanhbau
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1919 W4509D791L4436)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win callaway (1835) caloccanhbau (1906) 50S
2 lose Xuangachoi3 (1953) caloccanhbau (1920) 40S
3 win hoang_giang (1864) caloccanhbau (1906) 41S
4 lose CJ99 (1988) caloccanhbau (1919) 41S
5 lose caloccanhbau (1932) metallica07 (2028) 33S
6 lose metallica07 (2015) caloccanhbau (1945) 25S
7 lose kkhan (1917) caloccanhbau (1980) 19S
8 win tanngohuu (1878) caloccanhbau (1967) 15S
9 lose kienhoa (1896) caloccanhbau (1985) 32S
10 win hungtran1964 (1851) caloccanhbau (1973) 52S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by caloccanhbau, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames