caloccanhbau
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1725 W4459D789L4402)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Ton_Vu (1665) caloccanhbau (1743) 25S
2 draw calvin82 (1776) caloccanhbau (1742) 70S
3 lose calvin82 (1761) caloccanhbau (1757) 22S
4 lose Tanhang2606 (1722) caloccanhbau (1774) 19S
5 win Khanh1985 (1954) caloccanhbau (1729) 37S
6 lose Thuydt10 (1700) caloccanhbau (1746) 25S
7 lose bunadi (1769) caloccanhbau (1761) 46S
8 win gensam (1719) caloccanhbau (1746) 22S
9 lose LoTus_MuiNe (1736) caloccanhbau (1780) 26S
10 lose LoTus_MuiNe (1697) caloccanhbau (1819) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by caloccanhbau, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames