caimong
Cờ nhanh: 1877 W1003D72L935
Cờ chậm: 1692 W93D21L92)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose caimong (1892) Kascus (1893) 24F
2 lose Kascus (1877) caimong (1908) 25F
3 win caimong (1893) Kascus (1892) 16F
4 win Kascus (1908) caimong (1877) 45F
5 lose Kascus (1892) caimong (1893) 15F
6 win caimong (1877) Kascus (1908) 53F
7 lose Kascus (1892) caimong (1893) 70F
8 lose caimong (1920) Cruxifix (1998) 40F
9 lose caimong (1935) badskill (1941) 28F
10 lose badskill (1925) caimong (1951) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by caimong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames