cHANTINH1973
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1961 W823D83L697)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cHANTINH1973 (1982) xafao (1798) 26S
2 lose cHANTINH1973 (1999) ThomasTu (1936) 67S
3 lose hoanghai1957 (1942) cHANTINH1973 (2017) 36S
4 lose cHANTINH1973 (2036) hoanghai1957 (1923) 39S
5 win ChoiVuiVe (1990) cHANTINH1973 (2021) 31S
6 lose cHANTINH1973 (2039) ChoiVuiVe (1972) 68S
7 win cHANTINH1973 (2020) LeQuangVinh (2147) 1S
8 win cHANTINH1973 (2003) tartar1 (2037) 35S
9 lose cHANTINH1973 (2018) tartar1 (2022) 41S
10 lose Honnuadoihu (1974) cHANTINH1973 (2035) 52S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cHANTINH1973, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames