brave123
Cờ nhanh: 2074 W599D71L475
Cờ chậm: 2234 W6393D1718L4745)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose brave123 (2254) keven50 (2102) 6S
2 lose keven50 (2081) brave123 (2275) 38S
3 lose brave123 (2285) antz01 (2484) 34S
4 lose brave123 (2295) antz01 (2474) 15S
5 win hero2099 (2166) brave123 (2283) 66S
6 lose wowbim (2241) brave123 (2319) 33S
7 win tambatcuu (2191) brave123 (2307) 40S
8 win tambatcuu (2204) brave123 (2294) 24S
9 win brave123 (2285) aguang (2047) 28S
10 win aguang (2056) brave123 (2276) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by brave123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames