boynstyle
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1877 W1791D294L1579)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win jc888 (1708) boynstyle (1866) 24S
2 draw boynstyle (1870) jc888 (1704) 46S
3 lose boynstyle (1900) leechang (1920) 48S
4 win boynstyle (1879) triet2012 (2057) 40S
5 lose triet2012 (2046) boynstyle (1890) 28S
6 win boynstyle (1874) chutuoc (1894) 31S
7 win boynstyle (1865) laogia (1659) 32S
8 lose khanhtt (1734) boynstyle (1885) 42S
9 win boynstyle (1873) khanhtt (1746) 43S
10 win truongky2 (1752) boynstyle (1861) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by boynstyle, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames