blinder
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1425 W6305D154L8683)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tom_dongque (1392) blinder (1442) 14S
2 win blinder (1427) Tom_dongque (1407) 31S
3 win blinder (1410) Lee504 (1448) 36S
4 lose blinder (1400) henryyen (1430) 84S
5 lose blinder (1416) RyanHuynh (1414) 31S
6 win tangkong (1418) blinder (1400) 14S
7 lose blinder (1416) tangkong (1402) 8S
8 lose blinder (1432) thongvo26 (1421) 26S
9 lose blinder (1447) thanh2811 (1472) 42S
10 lose blinder (1461) NewBee (1525) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by blinder, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames