ben09
Cờ nhanh: 1466 W0D0L3
Cờ chậm: 1797 W3005D270L2605)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ben09 (1815) HongTin (1737) 58S
2 win HongTin (1751) ben09 (1801) 27S
3 lose CunCon (1922) ben09 (1813) 18S
4 draw ben09 (1810) CunCon (1925) 48S
5 lose gengyu88 (1891) ben09 (1823) 32S
6 lose ben09 (1840) RobertHew57 (1778) 31S
7 draw ben09 (1842) RobertHew57 (1776) 38S
8 win phuong69800 (1763) ben09 (1828) 52S
9 lose phuong69800 (1744) ben09 (1847) 19S
10 win ben09 (1835) ky188 (1715) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ben09, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames