bda
Cờ nhanh: 1629 W4791D358L4621
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Spuknit2020 (1711) bda (1642) 25F
2 lose bda (1656) Spuknit2020 (1697) 46F
3 lose bda (1671) Tranthanhtam (1693) 34F
4 lose Tranthanhtam (1677) bda (1687) 40F
5 lose Vitthaylong (1740) bda (1701) 36F
6 lose bda (1716) Vitthaylong (1725) 58F
7 win bda (1699) Dalam (1750) 44F
8 lose Dalam (1735) bda (1714) 29F
9 lose bda (1730) Laluna36 (1699) 40F
10 lose ptchoanghai (1840) bda (1743) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bda, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames