bautroisao3
Cờ nhanh: 1734 W5955D312L5101
Cờ chậm: 1808 W218D22L154)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win KienHoa_50 (1561) bautroisao3 (1723) 38F
2 lose KienHoa_50 (1539) bautroisao3 (1745) 29F
3 lose bautroisao3 (1762) clickme (1721) 43F
4 lose clickme (1703) bautroisao3 (1780) 45F
5 win kimxuyen (1792) bautroisao3 (1764) 48F
6 lose huangdi1 (1755) bautroisao3 (1780) 40F
7 lose kwokwaichew (1630) bautroisao3 (1801) 17F
8 lose Blue23 (1808) bautroisao3 (1817) 36F
9 win jason007 (1778) bautroisao3 (1802) 37F
10 win hdan (1801) bautroisao3 (1786) 38F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bautroisao3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames